Συνεργάτες

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ),
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

(Συντονιστής έργου) (www.renewables.aua.gr, www.aua.gr)

Προσωπικό Ιδιότητα
Γ. Παπαδάκης Καθηγητής (επιστημονικός υπεύθυνος)
Δ. Μανωλάκος Λέκτορας (κύριος ερευνητής)
Γ. Κοσμαδάκης Δρ. Μηχ. Μηχανικός (κύριος ερευνητής)

ΤΕΜΑΚ Α.Ε. (ΤΕΜΑΚ)ΤΕΜΑΚ Α.Ε. (ΤΕΜΑΚ)

(www.temak.gr)

Προσωπικό Ιδιότητα
Ζ. Κολογγιός Μηχ. Μηχανικός (επιστημονικός υπεύθυνος)

Ενεργειακή Ελλάδος (ΕΝΕΛΛ)Ενεργειακή Ελλάδος (ΕΝΕΛΛ)

(www.hellasenergy.gr)

Προσωπικό Ιδιότητα
Κ. Μπουζιάνας Μηχ. Μηχανικός (επιστημονικός υπεύθυνος)
Ε. Ντάβου Μηχ. Μηχανικός (κύριος ερευνητής)

Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), Τμήμα Φυσικού

(www.physics.upatras.gr)

Προσωπικό Ιδιότητα
Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος Αν. Καθηγητής (επιστημονικός υπεύθυνος)
Ι. Καούρης Επ. Καθηγητής (κύριος ερευνητής)
Ε. Σουλιώτης Δρ. Φυσικός (κύριος ερευνητής)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

(www.mech.ntua.gr)

Προσωπικό Ιδιότητα
Δ. Παπαντώνης Καθηγητής (επιστημονικός υπεύθυνος)
Γ. Αναγνωστόπουλος Επ. Καθηγητής (κύριος ερευνητής)