Σχετικά με το έργο

Το έργο [Διβάθμιος RO-Rankine], στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009», στοχεύει στην ανάπτυξη, σχεδιασμό και πειραματική αξιολόγηση ενός αυτόνομου συστήματος αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης που τροφοδοτείται από μηχανικό έργο, το οποίο παράγεται από έναν διβάθμιο οργανικό κύκλο Rankine (δυναμικότητας περίπου 10 kW). Πηγή θερμότητας είναι ένα πεδίο ηλιακών συλλεκτών κενού υψηλής απόδοσης. Το σύστημα θα δοκιμαστεί και υπό σταθερές θερμοκρασιακές συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές άλλων πηγών ενέργειας, όπως η γεωθερμία, τα θερμικά απόβλητα κλπ. Η θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος είναι της τάξεως των 130 οC.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η υλοποίηση ενός πρωτότυπου συστήματος με δυνατότητα παραγωγής αφαλατωμένου νερού περίπου 2 m3/ώρα. Η θερμική ενέργεια προέρχεται από πεδίο ηλιακών συλλεκτών κενού της τάξεως των 100 kW. Οι συλλέκτες κενού επιλέγονται, διότι εμφανίζουν υψηλό βαθμό απόδοσης σε θερμοκρασίες λειτουργίας στην περιοχή των 130 οC, σε αντίθεση με τους επίπεδους που προορίζονται για λειτουργία σε αρκετά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Μολαταύτα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής βελτιωμένων επίπεδων ηλιακών συλλεκτών, δοθέντος ότι είναι το προϊόν που κυριαρχεί στην αγορά συλλεκτών στην Ελλάδα και έχουν αρκετά χαμηλότερο κόστος.

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».