Έγγραφα

Στο σημείο αυτό μπορείτε να βρείτε χρήσιμα έγγραφα σχετικά με το έργο, καθώς και με το αντικείμενο που ασχολείται.

Παρουσίαση του έργου:  Project Presentation.pdf
Φυλλάδιο του έργου:  SYN-I leaflet_final.pdf
Αφίσες του έργου:  SYN-I_poster_70x100 final.pdf
POSTER SYN I for ORC2013-final.pdf
  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».