Τελευταία νέα

Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο EDS2014 Int. Conference and Exhibition on Desalination for the Environment: Clean Water and Energy, που διοργανώθηκε στην Κύπρο, στις 11-15 Μαΐου 2014 (https://www.desline.com/congress/Cyprus2014/home.shtml). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν δύο συνολικά εργασίες με έμφαση στη μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης.

Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο Industrial Technologies 2014, που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα, στις 9-11 Απριλίου 2014 (http://www.industrialtechnologies2014.eu/). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκε ένα μέρος της ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην κατασκευή της διβάθμιας μηχανής ORC.

Στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας (ΕΕ) 3 έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση και πειραματική αξιολόγηση της διβάθμιας μηχανής ORC και της μονάδας αφαλάτωσης. Η διάταξη βρίσκεται στο εργαστήριο του ΕΜΠ (Νοέμβριος 2013).

Στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας (ΕΕ) 3 έχει κατασκευασθεί η διβάθμια μηχανή ORC με δυναμικότητα περίπου 10 kW, καθώς και η μονάδα αφαλάτωσης που περιλαμβάνει τρεις όμοιες υπο-μονάδες (Οκτώβριος 2013).

Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο ASME ORC 2013, που διοργανώθηκε στην πόλη Rotterdam της Ολλανδίας, στις 7-8 Οκτωβρίου 2013 (http://www.asme-orc2013.nl/). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκε ένα μέρος της ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην κατασκευή της διβάθμιας μηχανής ORC.

Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο WIN4LIFE 2013, που διοργανώθηκε στο νησί της Τήνου, στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2013 (www.uest.gr/win4life/). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκε ένα μέρος της ερευνητικής εργασίας με έμφαση στη μονάδα της αφαλάτωσης που αναπτύχθηκε.

Οι Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) 1 και 2 που αφορούν την αριθμητική προσομοίωση και βελτιστοποίηση της κάθε διεργασίας και υπο-συστήματος (πεδίο ηλιακών συλλεκτών/μηχανή ORC/μονάδα αφαλάτωσης) έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς (εντός του 2011).

Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο, που διοργανώθηκε στην πόλη Delft της Ολλανδίας, στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2011 (www.ORC2011.nl). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκε ένα μέρος της ερευνητικής εργασίας. Η παρουσίαση μπορεί να βρεθεί παρακάτω: pdf

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2011, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».