Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο ASME ORC 2013, που διοργανώθηκε στην πόλη Rotterdam της Ολλανδίας, στις 7-8 Οκτωβρίου 2013 (http://www.asme-orc2013.nl/). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκε ένα μέρος της ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην κατασκευή της διβάθμιας μηχανής ORC.

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».