Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο WIN4LIFE 2013, που διοργανώθηκε στο νησί της Τήνου, στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2013 (www.uest.gr/win4life/). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκε ένα μέρος της ερευνητικής εργασίας με έμφαση στη μονάδα της αφαλάτωσης που αναπτύχθηκε.

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».