Οι Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) 1 και 2 που αφορούν την αριθμητική προσομοίωση και βελτιστοποίηση της κάθε διεργασίας και υπο-συστήματος (πεδίο ηλιακών συλλεκτών/μηχανή ORC/μονάδα αφαλάτωσης) έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς (εντός του 2011).

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».