Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο EDS2014 Int. Conference and Exhibition on Desalination for the Environment: Clean Water and Energy, που διοργανώθηκε στην Κύπρο, στις 11-15 Μαΐου 2014 (https://www.desline.com/congress/Cyprus2014/home.shtml). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν δύο συνολικά εργασίες με έμφαση στη μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης.

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».