Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο Industrial Technologies 2014, που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα, στις 9-11 Απριλίου 2014 (http://www.industrialtechnologies2014.eu/). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκε ένα μέρος της ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην κατασκευή της διβάθμιας μηχανής ORC.

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».