Στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας (ΕΕ) 3 έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση και πειραματική αξιολόγηση της διβάθμιας μηχανής ORC και της μονάδας αφαλάτωσης. Η διάταξη βρίσκεται στο εργαστήριο του ΕΜΠ (Νοέμβριος 2013).

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».