Στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας (ΕΕ) 3 έχει κατασκευασθεί η διβάθμια μηχανή ORC με δυναμικότητα περίπου 10 kW, καθώς και η μονάδα αφαλάτωσης που περιλαμβάνει τρεις όμοιες υπο-μονάδες (Οκτώβριος 2013).

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».