Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2011, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».