Ο συντονιστής του έργου (ΓΠΑ) συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο, που διοργανώθηκε στην πόλη Delft της Ολλανδίας, στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2011 (www.ORC2011.nl). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκε ένα μέρος της ερευνητικής εργασίας. Η παρουσίαση μπορεί να βρεθεί παρακάτω: pdf

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».